Jóga a jógová terapie

Blanka Burianová

Kdo jsem?

  • lektorka jógy - osvědčení hodnoty A, specializace Jóga a jógová terapie
    získané na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
  • pedagog pohybu na Divadelní fakultě Akademie múzických umění

Proč cvičit jógu?

  • vybudování návyků správného držení těla
  • zlepšení tělesné a duševní kondice
  • zvětšení pružnosti těla
  • zlepšování schopnosti koncentrace
  • propojení dechu, těla a mysli