O mně

Mgr. et MgA. Blanka Burianová

Celý život se zabývám pohybem. Po studiu tělesné výchovy a matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsem hrála pantomimu v Divadle Na zábradlí. Vzdělání jsem si rozšířila studiem oboru Taneční teorie na Hudební fakultě AMU. V roce 1989 jsem ukončila vlastní uměleckou činnost v Divadle Na zabrádlí a začala jsem se věnovat pedagogické práci. Vyučovala jsem pohyb na Vyšší odborné škole herecké, Pražské konzervatoři a dosud vyučuji na Divadelní fakultě AMU. Rovněž jsem se věnovala pohybové spolupráci na inscenacích v profesionálních divadlech. 

Józe se věnuji více než 25 let. Při výuce vycházím z hathajógy, z poznatků vývojové kineziologie a Vojtovy metody, čerpám ze zkušeností získaných dlouholetým vyučováním různě disponovaných klientů a studentů. Nejvíce mě ovlivnili PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D., Doc. MuDr. František Véle, CSc., PhDr. Václav Lepičovský. Jógu uplatňuji i při výuce herců. Vytváří výborný základ pro jakýkoliv pohybový projev - civilní, sportovní i umělecký. Absolvovala jsem tříleté studium oboru Jóga a jógová terapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.